Oświadczenie uczestnictwa treningów i szkoleń.

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do brania udziału w jeździe na motocyklach typu Pitbike, organizowanej przez salon Husator z siedzibą w Opolu przy ul. Gawędy 70, oraz że nie są mi znane żadne przeciwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi uczestniczenie w jeździe

Oświadczam również że biorę udział w/w jazdach na motocyklach typu Pitbike dobrowolnie oraz na własną odpowiedzialność i nie jestem pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Zostałem/zostałam przeszkolony/a w zakresie prawidłowego zachowywania się na motocyklu, techniki jazdy oraz prawidłowych zasad bezpieczeństwa

Zostałem/am zapoznany/a z informacją organizator jak również właściciel obiektu w których odbywają się jazdy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas jazdy

Obowiązkiem każdego uczestnika treningów lub szkoleń jest podpisanie oświadczenia na miejscu u organizatora.