Regulamin V rundy Husator Cup Wrocław 27.02.2022

Organizator

Husator J.Serafin , A.Szymański S.C
Adres firmy: Opole ul. Gawędy 70
Miejsce zawodów: Tor Kartingowy – Wrocław Racing Center ul. Buforowa 2
Sponsor główny: Importer kasków marki KYT RIDER Group

Osoby urzędowe:

Arkadiusz Szymański- kierownik biura zawodów
Jakub Serafin- kierownik odprawy technicznej

Zgłoszenia do zawodów.

4.1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego -FORMULARZ, podpis na liście uczestników, opłata na konto w wysokości 300 zł.

4.1.1 Oplata za Husator Cup

Na numer konta 44 1090 2138 0000 0001 0768 4425

W tytule należy wpisać Imię i Nazwisko i Husator Cup

Potwierdzenie należy wysłać na husatoropole@gmail.com

4.2.I Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa 26.02.2022

Biuro zawodów

Biuro zawodów znajduje się w bazie zawodów na terenie toru kartingowego Wrocław Racing

5. Wyposażenie zawodnika

Zawodnicy i uczestnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste określone dla pitbike super moto. Obowiązuje koniecznie kask z aktualną homologacją oraz odzież motocyklowa z aktualną homologacją.

6. Odprawa zawodników

Odprawa zawodników odbędzie się o godzinie 8.45 w dniu zawodów. Po pozytywnej ocenie stanu technicznego uczestnik otrzymuje naklejkę która uprawnia do wjechania na tor.
Mini motocykle pit bike, Kayo mini gp muszą spełniać następujące wymagania:
– Szczelny silnik bez wycieków
– Zamontowane zbiorniczki na płyny z odmy i gaźnika.
– Zamontowane slidery kierownicy, osi przedniej i tylnej oraz podnóżka.
– Motocykl musi być sprawny technicznie tzn. odpalać podczas odprawy technicznej, zawieszenie pracować prawidłowo, skrzynia biegów powinna działać prawidłowo, sprzęgło, linka sprzęgła i linka gazu razem z rolgazem musi działać prawidłowo.
– Siedzenie musi być przykręcone prawidłowo
– Tłumik może musi mieć DB Kilera i nie może być uszkodzony ani rozerwany.
– Motocykl musi być zalany bezwonnym paliwem które nabywa na własny koszt.

7.Wolne Jazdy nie biorące udziały w Husator Cup

7.1 Uczestnicy jazd wolnych mają obowiązek posiadać sprawne motocykle.
7.2 Opiekunowie uczestników jazd oraz uczestnicy wolnych jazd podpisując kartę zgłoszeń
oświadczają, że:
– są świadomi ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas wolnych jazd;
– nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału uczestnika w jazdach pokazowych;
– zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu
7.3 Uczestnicy jazd wolnych zobowiązani są do zakończenia swoich jazd w momencie kiedy rozpoczynają sie wyścigi finałowe.

8. Park Maszyn

Park maszyn zlokalizowany w bazie zawodów. Każdy pojazd stojący w parku maszyn, obsługiwany lub naprawiany w miejscu serwisowania musi stać na stojaku tylnym.
Kategoryczny zakaz:
– jazdy w parku maszyn bez kasków i/lub z nadmierną prędkością;
– udostępniania motocykli osobom trzecim, tzn. niezgłoszonym do startu w zawodach, pod rygorem usunięcia takiej
osoby trzeciej z terenu parkingu na czas zawodów.

9.Klasyfikacja i zasady w zawodach.

Runda składa się z godzinnego treningu, sesji kwalifikacyjnych i wyścigów finałowych.

Podczas treningów jeździmy w grupach max 10 osób po 15 minut, dzieląc się na dwie grupy:
– Szybka A
– Wolna D

Kwalifikacje to Dwa Mini Wyścigi kwalifikacyjne po 10 okrążeń grup A,D(OPEN)
Dzieci w kat. KIDS jeżdżą z kat. OPEN.

Kwalifikacje wyłonią po 5 osoby z każdej grupy. Kolejność przejechania mety decyduje o miejscu na starcie w wyścigu finałowym na pozycjach 1-10.

1 pole zwycięzca wyścigu A
2 pole zwycięzca wyścigu D
3 pole 2 miejsce wyścigu A
4 pole 2 miejsce wyścigu D
5 pole 3 miejsce wyścigu A
6 pole 3 miejsce wyścigu D
7 pole 4 miejsce wyścigu A
8 pole 4 miejsce wyścigu D
9 pole 5 miejsce wyścigu A
10 pole 5 miejsce wyścigu D

Zasady wyścigu finałowego kat. Open

Wyścig finałowy trwa 10 okrążeń dla 10 najlepszych osób w kwalifikacjach.

Zasady wyścigu finałowego kat. KIDS

Dzieci w kat. KIDS jada normalnie w wyścigu z pola startowego wywalczonego w kwalifikacjach. Miejsca w tej kategorii uzależnione są od przejechania mety. Najlepszy w kat. KIDS zdobywa 1 miejsce nie zależnie od wyniku ogólnego w wyścigu finałowym.
Arkadiusz
Arkadiusz Szymański
10. Każda runda jest punktowana następującą ilością punktów:
1 miejsce – 20 punktów
2 miejsce – 17 punktów
3 miejsce – 15 punktów
4 miejsce – 14 punktów
5 miejsce – 13 punktów
6 miejsce – 12 punktów
7 miejsce – 11 punktów

8 miejsce – 10 punktów

11.O wygraniu klasyfikacji generalnej decyduje ilość zgromadzonych punktów za poszczególne rundy. Klasyfikacja jest podawana na stronie
http://pitbikehusator..pl/index.php/klasyfikacja-generalna/
11.1. Nagrody za poszczególne rundy przyznawane są zgodnie z opisem na wydarzeniu do każdej rundy na fanpagu organizatora Facebook/husator.eu
12. Obowiązki zawodników i uczestników wolnych jazd.
12.1 Motocykle w hali ustawiamy w wyznaczonym miejscu przez organizatora. W miejscu tym możliwe jest uzupełnianie paliwa i dokonywanie drobnych napraw.
12.2 Zawodnicy i uczestnicy zobowiązani są dwa zakręty wcześniej poinformować podnosząc lewą rękę do góry że chcą zjechać nie utrudniając osobom z tyłu dalszej jazdy.
12.3 Zawodnicy kwalifikacji do wyścigu finałowego zobowiązani są w przypadku potrzeby zjechania z toru, stanąć w wyznaczonym miejscu na torze wskazanym przez organizatora.
12.4 Zawodnicy wyścigu finałowego mają trzy okrążenia rozgrzewkowe po których ustawiają się na starcie. Po starcie wyścig trwa 10 okrążeń. Po przejechaniu linii mety nie zatrzymujemy się tylko jedziemy ostatnie okrążenie zjazdowe i wjeżdżamy na pitline.
12.5 Udział w zawodach oznacza zgodę kandydata/zawodnika na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora
dla celów promocyjno-reklamowych rozgrywek (bez względu na ich formę, charakter, zasięg lub sposób prowadzenia) bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
12.6 Vouchery wręczane zawodnikom za miejsca w wyścigu nie można wymieniać na pieniądze. Kask który jest główną nagrodą w rundzie i klasyfikacji można wymienić u organizatora na rozmiar pasujący na zawodnika.

Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik/uczestnik, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator i właściciel obiektu nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody i zdarzenia w stosunku do zawodników, uczestników i ich pojazdów jak i szkody oraz strat spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia powstałe w wyniku wypadków, ognia, wody lub innych przyczyn.
Wszelkiego rodzaju zachowania naganne (przekleństwa, wulgaryzmy, agresja itp.), których dopuszczą się zawodnicy, członkowie zespołu lub osoby towarzyszące mogą stać się podstawą do podjęcia decyzji władz zawodów o usunięciu tych osób z obiektu i/lub wykluczeniu zawodnika.
Użytkowanie na terenie wydarzenia hulajnóg i innych jednośladów jest dozwolone pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, a wszelkie konsekwencje szkód powstałych wskutek użytkowania powyższych ponosi zawodnik bądź opiekun prawny.
Harmonogram czasowy zawodów:
8.30 Rejestracja zawodników.
8.40 Odprawa techniczna pojazdów
8.55 Brefing Obowiązkowo każdy uczestnik.
9.00-10.00 Treningi uczestników zawodów i jazd wolnych.
10.00-10.30 Kwalifikacje
10.30-10.40 Wyścig kat. Open i Kids
10.50- 11.00 Open Trak
11.15 Ceremonia wręczenia nagród dla poszczególnych kategorii

Tel. Kontaktowy do organizatora 501256580